ATS AirSoft

Li-Po 7.4V 20C 1100 mAh Tubo Black StormLi-Po 7.4V 20C 1100 mAh Tubo Black Storm
Li-Po 7.4V 20C 1100 mAh Tubo Black Storm
BS-04

€ 19,00

Nuova Batteria BLACK-STORM Li-Po da 7.4 Volt - 20 C - 1100 mAh.

Batt ...available available

0 commenti

Li-Po 7.4V 20C 1200 mAh Tubo Black StormLi-Po 7.4V 20C 1200 mAh Tubo Black Storm
Li-Po 7.4V 20C 1200 mAh Tubo Black Storm
BS-06

€ 21,00

Nuova Batteria BLACK-STORM Li-Po da 7.4 Volt - 20 C - 1200 mAh.

Batt ...available available

0 commenti

Li-Po 7.4V 30C 1450 mAh Tubo Black StormLi-Po 7.4V 30C 1450 mAh Tubo Black Storm
Li-Po 7.4V 30C 1450 mAh Tubo Black Storm
BS-11

€ 23,00

Nuova Batteria BLACK-STORM Li-Po da 7.4 Volt - 30 C - 1450 mAh.

Batt ...available available

0 commenti

Li-Po 7.4V 20C 1200 mAh AK Type Black StormLi-Po 7.4V 20C 1200 mAh AK Type Black Storm
Li-Po 7.4V 20C 1200 mAh AK Type Black Storm
BS-15

€ 29,00

Nuova Batteria BLACK-STORM Li-Po da 7.4 Volt - 20 C - 1200 mAh AK ...available available

0 commenti

Li-Po 7.4V 20C 1500 mAh AN-PEQ Black StormLi-Po 7.4V 20C 1500 mAh AN-PEQ Black Storm
Li-Po 7.4V 20C 1500 mAh AN-PEQ Black Storm
BS-09

€ 20,00

Nuova Batteria BLACK-STORM Li-Po da 7.4 Volt - 20 C - 1500 mAh.

Batt ...available available

0 commenti